Välkommen till Sök i samlingen

Detta är Göteborgs konstmuseums sökbara webbkatalog. Här kan du bland annat söka i museets samlingar och få reda på vad som hänger uppe i våra salar. Du kan även se webbutställningar exklusiva för denna sida samt få en historisk överblick över samlingen genom att studera cirka 65 av museets främsta konstverk inlagda på en tidslinje.

Den sökbara webbkatalogen uppdateras fortlöpande med nya verk.