Om Sök i samlingen

I Göteborgs konstmuseums samling finns cirka 70 000 konstverk. Cirka 20 000 av dem är idag registrerade i museets interna konstdatabas, av vilka närmare 10 procent är tillgängliga med bild via museets webbkatalog. Målet är att fortlöpande tillgängligöra fler konstverk till katalogen.

I Sök i samlingen presenteras grunduppgifter om museets konstverk, som konstnär, titel, datering, teknik, mått och förvärvsuppgifter. I vissa fall presenteras verken även med en text samt mer ingående uppgifter om signeringar, etiketter och andra markeringar på verken, tillkomsthistoria, proveniens, utställningshistorik och litteraturreferenser. Denna utökade information kommer att tillföras successivt.

Utöver uppgifter om de enskilda verken finns en tidslinje som visar 65 centrala verk i museets samling. På sidan finns även en funktion för rundtur på museet, kallad Sal för sal, där det är möjligt att se vilka konstverk som visas för tillfället och var de visas.

I titlarna på äldre verk i museets samling förekommer ord som kan uppfattas som stötande. Det rör sig om ord som förr var okontroversiella men som genom åren kommit att uppfattas om nedlåtande. Om titeln är bestämd av konstnären kan den betraktas som en del av konstverket och historiken kring verket. Museet har därför valt att behålla verkens historiska originaltitlar. Därför kan du i museets samling hitta verk med titlar som till exempel innehåller orden ”indian, ”negress”, ”zigenare”, ”lapp” etc.

Informationen om verken genomgår en granskning innan den tillgängliggörs. Som besökare är du välkommen att kontakta oss om du trots detta upptäcker någon felaktig uppgift.