Bilder och bildupphovsrätt

Varje konstverkspost som är publicerad i Sök i samlingen har genomgått en noggrann granskning innan publicering. Ändå kan fel finnas vad gäller grunddata, litteraturreferenser m.m. Vad gäller upphovsrätt ombeds en eventuell upphovsrättsinnehavare att kontakta museet om denne eller denna inte tillåter att bilder av ett specifikt verk publiceras i Sök i samlingen.

Om en konstverkspost saknar bild kan detta bero på att konstnären eller upphovsrättsinnehavaren ej gett sitt tillstånd för publicering. Det kan också bero på att museet inte har kunnat komma i kontakt med konstnären eller upphovsrättsinnehavaren. Det kan även bero på att konstverket ännu inte blivit fotograferat.

Upphovsrätt ©

Konstverken i denna databas är skyddade av upphovsrätt och får inte återges utan rättighetshavarnas tillstånd. Konstverken återges i denna databas med licens av BUS. 

Du kan läsa mer om BUS på organisationens hemsida http://www.bus.se

Bildarkiv

Via telefon eller mail kan du beställa bilder i färg eller svartvitt från vårt bildarkiv. Bilderna levereras främst digitalt. Vi hjälper dig gärna hitta den bild du behöver.

Du kan läsa mer samt beställa på http://goteborgskonstmuseum.se/