Välkommen till Sök i samlingen

Detta är Göteborgs konstmuseums digitala plattform för samlingen. Här kan du söka efter konstverk och konstnärer och ta reda på vad som hänger i våra salar just nu. Du kan även se webbutställningar som är exklusiva för denna sida. Närmare tio procent av samlingens 70 000 verk finns presenterade här med text och bild. Vi arbetar fortlöpande med att tillgängliggöra fler konstverk till sidan.