SAL FÖR SAL
Med kartan ovan kan du navigera genom museets trettiotal salar, fördelade på fyra våningsplan. När du klickar på en sal får du upp en interiörbild, en text om salens tema samt en presentation av vilka konstverk som visas där för tillfället. På detta sätt kan du vandra genom museet.

Klicka på kartan för att se vad som finns i salarna.
room image 1
room image 2
room image 3