Skulpturhallen
Skulpturhallen
Med en tonvikt på modern och samtida skulptur tar presentationen i Skulpturhallen sitt avstamp i Aristide Maillols kvinnotorso Sommaren från 1910 och fram ett sekel. Urvalet visar på bredden i det skulpturala uttryckssättet och presenterar en mångfald av konstnärliga praktiker och material. De senare årens förvärv, representerade av bl a Cajsa Von Zeipel, Ulf Rollof, Jone Kvie och Klara Kristalova, möter här verk av 1900-talets pionjärer som Henry Moore, Alexander Calder, Astrid Noack och Louise Nevelson.
Konstverk
Ingeborg
Stående kvinna
Ryttare
Familjegrupp
Skulptur
Untitled
Bröstbygge
Blå Hutsut
Blue Cross One (5)
Djuret
Kyssen
Sport
Matta nr 83
Seconds in Ecstasy
Topografin mellan vandring och flykt
Ceremonin
Herr Flindts förslag till hur oändligheten ser ut
Kultvagn
Sokrates
Memnon
TILLÄGNAN. Till El Greco och hans välgörare på 1500-talet
Canto nr 1