Karl XII-hallen (Sal 15)
Karl XII-hallen (Sal 15)
I Karl XII-hallen visas akademisk konst från 1800-talet. Med akademisk konst avses främst ett berättande måleri som skildrar historiskt viktiga händelser, bibliska motiv, fornnordiska eller antika myter. Gustaf Cederströms Karl XII:s likfärd hör till de främsta exemplen på svenskt historiemåleri under 1800-talet. Skildringen är knappast realistisk, Karl XII bars inte hem på bår. Men det är ett mäktigt verk som skildrar slutet för den svenska stormaktstiden på ett romantiskt glorifierande sätt. Mot slutet av århundradet förekom även mer socialt engagerande motiv, som Cederströms stora målning Frälsningsarmén. Miss Booth besöker en krog i Paris 1886 eller Nils Forsbergs Akrobatfamilj inför cirkusdirektören 1878.
Konstverk
Kägelspelaren
Karl XII:s likfärd
Akrobatfamilj inför cirkusdirektören
Sömmerskan
Konstnären Venny Soldan-Brofeldt
Frälsningsarmén. Miss Booth besöker en krog i Paris
Jonas Alströmer
Karl X Gustaf
Karl XII:s likfärd