Sergelgalleriet I (Sal 10)
Sergelgalleriet I (Sal 10)
I Sergelgalleriet finns skulpturer, byster och medaljonger av Sveriges främste 1700-talsskulptör, Johan Tobias Sergel (1740-1814). Sergel var centralfigur i en gustaviansk konstnärskrets kring sekelskiftet 1800 där bland annat Carl Michael Bellman ingick. Han var tränad i den franska rokokostil som gällde vid Konstakademin i Stockholm på 1760 talet. Han anslöt sig senare i sina skulpturer till de klassiska idealen, men övergav egentligen aldrig rokokons lätta mjukhet.
Konstverk