Rembrandtrummet (Sal 8)
Rembrandtrummet (Sal 8)
Riddaren med falken hör till Rembrandts mer betydande sena verk – ett psykologiskt inträngande porträtt av en riddare, troligen helgonet Sankt Bavo. Rembrandt har frångått det traditionella sättet att framställa helgon som upphöjda med lysande glorior och istället betonat helgonets mänsklighet. Målningen sätts in i ett sammanhang med verk från tiden, förutom en målning från Rembrandts skola även verk av bland andra Anthonis van Dyck, Juriaen Ovens samt stillebenmåleri från 1600-tal till nutid.
Konstverk
Stilleben med vin, frukt och kakor
Stilleben med ostron och vinkanna
Stilleben med förgylld pokal
Konungarnas tillbedjan
Nässlipare
Sångare
De fyra evangelisterna
Orm och fjärilar
Krans av blommor och frukt med mittgrupp efter Rubens
Stilleben
Riddaren med falken
Vanitas
Blåsippor
Två vinflaskor
Glas
Kalle?
Stilleben med ost
Stilleben med ostron
Krasse i vas
Stilleben med and
Utanför lantgården