•  
  • Resultat 1
Vårkväll
 • Konstnär Mats Ahlgren (svensk, 1952 - 2016)
 • Titel Vårkväll
 • Datering 1980
 • Teknik/Material Olja på duk
 • Mått 188 x 210 cm
 • FörvärvInköpt 1983
 • KategoriOljemålning
 • Inventarienummer GKM 2087
 • Upphovsrätt Mats Ahlgren/BUS 2017©
 • Visningsstatus Inte utställd på museet
Beskrivning
Signering m m
Utställningshistorik
Litteratur
En industritomt är avbildad snett ovanifrån. De mörka skuggorna över undermålningens utstrukna umbra anger markplanets riktning men runt motivet har duken lämnats vit. Spretiga penseldrag antyder träd eller arkitektur. Det är ett grafiskt måleri som kan leda tankarna till en abstrakt expressionist som Franz Kline med hans enkla former i svart mot vitt. Men i det tillsynes abstrakta formspråket fogar Mats Ahlgren in betydelsebärande detaljer. Bilar, plank, oljetunnor och skyltar beskriver en industriell miljö samtidigt som de bestämmer rummets riktningar.

I sitt måleri uppehöll sig Mats Ahlgren under 1970-talet i industri- och hamnstaden Göteborgs slitna miljöer. Vårkväll är en viktig övergångsbild till hans sena verk där rummet blir alltmer upplöst och de utspridda objekten och deras skuggor ensamma antyder rummets riktningar och plan. Råheten påkallar en jämförelse med nyexpressionismen och det häftiga västtyska måleriet från samma tid. Ahlgren uppfattade dock detta som alltför okänsligt och endimensionellt. Hans bilder är istället förankrade i en längre tradition av atmosfäriskt ljusmåleri. Svenska figurativa målare som Alvar Jansson och Olle Skagerfors ligger närmare till hands som referenser. Men då dessa främst inriktade sig på människan målar Ahlgren också rummet och staden, gärna dess bortglömda platser.

Kristoffer Arvidsson