•  
  • Results 1
Watercolour with Seven Strokes
 • Artist Wassily Kandinsky (Russian, 1866 - 1944)
 • TitleWatercolour with Seven Strokes
 • Dating 1916
 • Technique/MaterialWatercolour on paper
 • Dimensions31,7 x 24,8 cm
 • AcquisitionGift of Tore Rilton, 1983
 • CategoryAquarelle
 • Inventory NumberGKM 2079
 • Display StatusNot shown in the museum
Description
Vad skulle du säga att den här bilden föreställer? Verket heter ”Akvarell med sju streck” och gjordes av den ryska målaren och grafikern Vassily Kandinsky år 1916. I sitt tidiga konstnärskap målade Kandinsky föreställande och avbildande, men han började så småningom att måla mer och mer abstrakt. Idag brukar vi kalla hans senare stil för abstrakt expressionism – en bild som inte föreställer något som vi kan se omkring oss, utan snarare uttrycker en inre känsla som fokuserar mer på stämning och uttryck än att vara likt något konkret som vi känner igen.

Kandinsky tyckte att musik och bilder var ungefär samma sak. Han beskrev det som att färgerna är tonen, de berättar om det är dur eller moll. Och att linjerna och formerna är som takten – snabbt och ryckigt eller lugnt och flytande. Färg och form blev som takt och melodi, och det var så han ville att vi skulle uppleva hans konstverk. Vilken känsla får du av den här målningen?

Freja Holmberg 2016