•  
  • Resultat 1
Parkbänken
 • Konstnär Peter Tillberg (svensk, 1946 - 2016)
 • Titel Parkbänken
 • Datering 1969
 • Teknik/Material Olja på duk
 • Mått 170 x 160 cm
 • FörvärvInköpt 1970
 • KategoriOljemålning
 • Inventarienummer GKM 1852
 • Upphovsrätt Peter Tillberg/BUS 2015©
 • Visningsstatus Inte utställd på museet
Beskrivning
Signering m m
Utställningshistorik
Litteratur
En grönmålad bänk står ensam i en folktom park. Marken är grå och intetsägande liksom himlen i den tätnande skymningen. Bänken avtecknar sig mot några träd eller buskar vars lövmassor bildar en rytmiskt böljande rörelse i den annars statiska bilden. Bänken är frontalt avbildad, något till vänster om bildens mittaxel, vilket skapar en spänning i kompositionen. Scenen andas tristess men har också något hemlighetsfullt och lätt olycksbådande över sig. Är det en brottsplats eller bara en vanlig bänk? Om det är en bänk för kärleksmöten så har paren sedan länge rest sig och gått någon annanstans. Kvar finns deras efterlämnade tomrum.

Den ensamma parkbänken i skymningen kan leda tankarna till René Magrittes surrealistiska målning Ljusets rike, som visar en gata om natten samtidigt som himlen är klarblå som mitt på dagen. Liksom Magritte arbetar Tillberg i ett torrt realistiskt bildspråk men utan Magrittes förvrängningar. Tillberg intresserar sig för den anonyma vardagen, det förbisedda i vår urbana omgivning. I slutet av 1960-talet vistades han i London och utförde en rad realistiska målningar av vardagliga föremål som i det omsorgsfulla måleriet tyckets bära på hemligheter.

Kristoffer Arvidsson