•  
  • Resultat 1
Rymdidé: väntan
 • Konstnär Lucio Fontana (italiensk, 1899 - 1968)
 • Titel Rymdidé: väntan
 • Datering ca 1958 - 1966
 • Teknik/Material Syntethartsfärg på duk
 • Mått 100 x 81 cm
 • FörvärvGåva av Föreningen Konstmuseets vänner i Göteborg 1966
 • KategoriMålning
 • Inventarienummer GKM 1765
 • Upphovsrätt Lucio Fontana/BUS 2012©
 • Visningsstatus Inte utställd på museet
Beskrivning
Signering m m
Litteratur
På avstånd ser betraktaren en abstrakt målning med svarta linjer på en mättad blå yta. Går man närmare upptäcker man 7 + 7 mer eller mindre lodräta snitt i två rader som skurits i den stående monokroma duken. Duken buktar lätt inåt vid snitten som öppnar glipor mot mörkret. Därmed får objektet en skulptural karaktär trots att det hänger på väggen som en målning. Målningen heter Rymdbegrepp: väntan (Concetto spaziale: attese). Genom titeln signalerar konstnären att han vill att vi ska se målningen inte bara som ett objekt utan också som ett begrepp om vad rum är och kan vara.

Måleriet har den märkvärdiga egenskapen att både vara ett objekt (ett medium) och en bild (något medierat). Målningen existerar som ett objekt i rummet men är samtidigt någon annanstans, det vill säga målningen refererar till något utanför sig själv. För att göra detta måste den dölja sin egenskap av objekt. Målningen blir ett fönster till ett fiktivt rum.

Men Fontana saboterar denna överenskommelse. Hans handling att skära snitt i duken upphäver illusionen genom att understryka målningens egenskap av skulpturalt objekt. Samtidigt öppnar snitten glipor till ett mörkt rum bakom målningen – vilket kan tolkas i fysisk såväl som metafysisk mening.

Fontana lanserade spatialismen 1947 i rörelsens första manifest (Primo Manifesto dello Spazialismo) som följdes av nya manifest 1950 och 1951. I spatialismen utforskas konstens rumsliga aspekter. Fontana utförde sina första perforerade dukar 1949 och kallade dem rymdidé (Concetto spaziale). Han skapade också hela rumsliga installationer. År 1958 började Fontana skära snitt i monokroma dukar. Rymdbegrepp: väntan är utförd under denna period (1958–1966), troligen under mitten av 1960-talet.

Kristoffer Arvidsson