•  
  • Resultat 1
Sprickor i röda berget
 • Konstnär Lennart Rodhe (svensk, 1916 - 2005)
 • Titel Sprickor i röda berget
 • Datering 1952
 • Teknik/Material Tempera och olja på duk
 • Mått 47 x 39 cm
 • FörvärvInköpt 1953
 • KategoriMålning
 • Inventarienummer GKM 1413
 • Upphovsrätt Lennart Rodhe/BUS 2013©
 • Visningsstatus Inte utställd på museet
Beskrivning
Signering m m
Lennart Rodhe var den ledande konkretisten i Sverige, betydelsefull genom sina offentliga verk men också som lärare på Konstakademien och Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Landskapets röda granitklippor inspirerade till ett abstrakt måleri med triangulära former. Rodhe utgick ofta från naturiakttagelsen. Syftet var inte att avbilda utan att med utgångspunkt i naturens skapa en rytmiskt levande bild som fungerade från hörn till hörn. Sprickor i röda berget byggs upp av ett intrikat spel mellan vita, grå, svarta och orangea former, vilka organiseras i ett rytmiskt samspel där de omväxlande tycks lägga sig bakom och framför varandra. Detta tema har omväxlande benämnts Sprickor i röda berget och Ytan rämnar. De helt ytmässiga formerna öppnar samtidigt ett bilddjup då de lägger sig i olika skikt. Motivet innebar avslutningen på Rodhes femåriga arbete med triangeln som tema.

Kristoffer Arvidsson