•  
  • Results 1
Cracks in the Red Rocks
 • Artist Lennart Rodhe (Swedish, 1916 - 2005)
 • TitleCracks in the Red Rocks
 • Dating 1952
 • Technique/MaterialTempera and oil on canvas
 • Dimensions47 x 39 cm
 • AcquisitionPurchase, 1953
 • CategoryPainting
 • Inventory NumberGKM 1413
 • Rights and ReproductionLennart Rodhe/BUS 2013©
 • Display StatusNot shown in the museum
Description
Signatures etc.
Lennart Rodhe var den ledande konkretisten i Sverige, betydelsefull genom sina offentliga verk men också som lärare på Konstakademien och Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Landskapets röda granitklippor inspirerade till ett abstrakt måleri med triangulära former. Rodhe utgick ofta från naturiakttagelsen. Syftet var inte att avbilda utan att med utgångspunkt i naturens skapa en rytmiskt levande bild som fungerade från hörn till hörn. Sprickor i röda berget byggs upp av ett intrikat spel mellan vita, grå, svarta och orangea former, vilka organiseras i ett rytmiskt samspel där de omväxlande tycks lägga sig bakom och framför varandra. Detta tema har omväxlande benämnts Sprickor i röda berget och Ytan rämnar. De helt ytmässiga formerna öppnar samtidigt ett bilddjup då de lägger sig i olika skikt. Motivet innebar avslutningen på Rodhes femåriga arbete med triangeln som tema.

Kristoffer Arvidsson