•  
  • Results 1
The Satyr and The Peasant
 • Artist Jakob Jordaens (Flemish, 1593 - 1678)
 • TitleThe Satyr and The Peasant
 • Dating 1618 - 1620
 • Technique/MaterialOil on canvas
 • Dimensions190 x 159,5 cm
 • AcquisitionGift of Gustaf Werner, 1928
 • CategoryOil painting
 • Inventory NumberGKM 0853
 • Display StatusOn display in The Baroque Hall (Room 4)
Description
Provenance
Motivet i denna målning är hämtat från en populär hednisk fabel som tros vara omkring 2000 år gammal. Som många gånger när en saga sprider sig på muntlig väg, finns den nedtecknad i olika versioner – men här är huvuddragen i historien: Bonden och Satyren är ute en kall vinterdag. När de går mot huset för att äta så blåser bonden på sina händer för att värma dem. Detta imponerar på satyren! När se sätter sig ner och ska äta så bränner sig bonden på den varma maten, varpå han blåser på den för att göra den svalare. Detta skrämmer satyren som reser sig upp och säger ”Bonde! En man som blåser både varmt och kallt kan man inte lita på!”. Sedan rusar han ut ur huset (eller ber bonden att lämna huset i en annan version). Som många fabler innehåller även denna en stark sensmoral – tala inte osanning eller vänd kappan efter vinden, utan sträva efter att vara en pålitlig person.

Freja Holmberg 2016