•  
    • Resultat 1
Familjegrupp
  • Konstnär Jürgen (Juriaen) Ovens (tysk-holländsk, 1623 - 1678)
  • Titel Familjegrupp
  • Teknik/Material Olja på duk
  • Mått 194 x 257 cm
  • FörvärvGåva av Gustaf Werner 1923
  • KategoriOljemålning
  • Inventarienummer GKM 0746
  • Visningsstatus Inte utställd på museet
Beskrivning
Utställningshistorik
Barockmålaren Jürgen (Juriaen) Ovens var född i Schleswig-Holstein men kom att vistas under långa perioder i Holland. Under hela 1640-talet bodde han i Amsterdam där han var elev hos Rembrandt. Efter hemkomsten blev han hovmålare hos hertigarna av Schleswig-Holstein. Vid en senare vistelse i Amsterdam fick han 1663 i uppdrag att i hast fullborda en målning med Batavernas trohetsed till Claudius Civilis, som hade påbörjats av den nyligen avlidne Rembrandteleven Govert Flinck. Duken skulle ersätta Rembrandts målning med samma motiv som av oklara skäl hade avlägsnats från sin plats i Amsterdams stadshus och som nu finns i Nationalmuseum i Stockholm.

Med sin livfulla komposition och sitt markerade ljusdunkel påminner det stora porträttet av en okänd familj i Göteborgs konstmuseum om Rembrandts och hans elevers målningar från 1640-talet. För att undvika att målningen skulle få en alltför officiell karaktär förde Ovens in ett berättande element i kompositionen. Handlingen tilldrar sig i ett parklandskap utanför ett gammalt slott. En adelsman har återvänt hem från en resa eller en jakt och välkomnas av sin familj. Könsrollerna är tydliga. Den högreste mannens attribut utgörs av staven, svärdet och den fladdrande röda manteln och han åtföljs av vinthund, häst och ridknekt. Hans gestalt framhävs av arkitekturen och han framstår helt klart som familjens överhuvud. Sonen störtar fram emot honom medan hustrun, elegant klädd i dyrbart rosa siden, blickar upp mot sin make med tillgivenhet samtidigt som hon håller armen om dottern. Den lilla flickan har plockat blommor, som hon lägger i moderns knä medan hon riktar blicken mot betraktaren.

När familjeporträttet kom till museet var det av någon anledning uppdelat i två separata målningar, var och en med sin ram. Familjen återförenades när de båda dukarna fogades samman till en enhet 1935.

Björn Fredlund ur Samlingen Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2014