•  
  • Results 1
The Shepard Paris
 • Artist Per Krafft d y (Swedish, 1777 - 1863)
 • TitleThe Shepard Paris
 • Dating 1800
 • Technique/MaterialOil on canvas
 • Dimensions56 x 86,5 cm
 • AcquisitionPurchase, 1922
 • CategoryOil painting
 • Inventory NumberGKM 0622
 • Display StatusNot shown in the museum
Description
Signatures etc.
Bibliography
Herden Paris, ur den antika mytologin, ligger intagande och halvt avklädd i ett idylliskt landskap med en skuggande ek i vänsterkanten och en vid utsikt i bakgrunden. Vid sin sida har han sin hund. Framför honom ligger hans trumma och herdestav. Man kan i målningen se spår av Per Krafft d.y.:s studier i Paris. Herden Paris är iklädd den kägelformade frygiska mössan. Den frygiska mössan anspelar på antiken men den fick också en symbolisk betydelse under franska revolutionen.

Kristoffer Arvidsson