•  
  • Resultat 1
Sol och snö. Stockholmsmotiv
 • Konstnär Per Ekström (svensk, 1844 - 1935)
 • Titel Sol och snö. Stockholmsmotiv
 • Datering 1891
 • Teknik/Material Olja på duk
 • Mått 172 x 114 cm
 • FörvärvInköpt 1891
 • KategoriOljemålning
 • Inventarienummer GKM 0257
 • Visningsstatus Verket visas i Nordiskt sekelskifte II (Sal 22)
Beskrivning
Signering m m
Utställningshistorik
Litteratur
Det är en vinterdag i Stockholm och solen står lågt på himlen. Med sitt varma, flimrande sken bryter den igenom det frostiga diset, reflekteras i den isbelagda vattenytan och i markens vita snö.

Att Per Ekström är motljusets främste skildrare i svensk konst blir man varse inför denna målning. Scenen är ett landskap från vad som på den tiden var Stockholms utkanter men idag tillhör centrum, nämligen Nybroviken där konstnären hade sin ateljé. Vyn har karaktär av ett lyriskt vinterlandskap men några kantiga huskroppar i bildens vänsterkant, med murar, tak och skorstenar, bryter idyllen och påminner om civilisationen. Nere vid kajkanten finns några skjul. En ångbåt rör sig över vattnet och på andra sidan viken skymtar andra huskroppar och snötäckta tak. Invid en gatlykta i förgrunden rör sig två gestalter och längre in i bilden, på den tomma planen ner mot kajen, syns stadsinvånare på söndagspromenad eller på väg till sina arbeten. Till höger står två nakna träd omgärdade av staket. Bilden går i ljusa toner, från solens gulvita sken till himlens gråaktiga ton och de ljusblå skuggorna.

Under slutet av 1880-talet blev motiv från stadens utkanter populära bland impressionister och naturalister. Inte sällan skildrades dessa ödsliga platser mellan stad och land utifrån civilisationskritiska utgångspunkter. Här syntes hur stadens organism växte och tuggade i sig allt större områden, förvandlade uråldriga odlingslandskap till livlösa stadskvarter. Men staden fascinerade också med sitt myller av människor, sina breda boulevarder och slamrande fabriker.

Mer än en tydlig civilisationskritik är Ekströms målning en fin ljusskildring. Färgen är pastost pålagd med palettkniv – bilden domineras av stora ytor med djärva texturer. Fint utmålade detaljer förankrar scenen i iakttagelsen. På flera sätt är bilden typisk för det nordiska landskapsmåleriet under 1890-talet, som skildrade skymning hellre än dagsljus, vinterlandskap hellre än sommarängar och svensk natur hellre än fransk. Men till skillnad från mycket av detta stämningsfulla måleri visar Ekströms målning också ett utsnitt av en social verklighet. Den är både ett hänförande vinterlandskap i ett slående format och en skildring av den växande, moderna staden.

Kristoffer Arvidsson