•  
    • Results 1
Vanitas
  • Artist Jacques de Gheyn II (Dutch, 1565 - 1629)
  • TitleVanitas
  • Technique/MaterialEngraving on paper
  • DimensionsPapper: 49,2 x 37,6 cm
  • AcquisitionGift of Nils Rapp, 1966
  • CategoryCopper Engraving
  • Inventory NumberG R 123/1966
  • Display StatusNot shown in the museum
Description
Signatures etc.
Exhibition History
Ordet vanitas kommer från latin och betyder ordagrant tomhet eller fåfänglighet. Oftast skildras vanitasmotiv i stilleben, men symboliken kan även ses i exempelvis porträtt. Det övergripande temat i vanitasmotiven handlar om död, förgänglighet och livets sköra tråd.

Konstnären Jacques de Gheyn II var en av de första konstnärerna runt sekelskiftet 1600 som målade vanitasmotiv och verket "Vanitasallegori" visar många av de mest förekommande symbolerna inom genren. Här finns timglasen (några av dem sönderslagna) som vittnar om att tidens sand har runnit ut. Dödskallen, som vanligtvis brukar få en framskjuten position i dessa motiv, får här stå tillbaka för de förtvinade kropparna. Såpbubblorna symboliserar det vackra och bräckliga, men är även en referens till människan – ingenting är så ömtåligt, flytande och tomt som människans liv. Även urnorna med blommor och rök vittnar om det förgängliga och snabbt övergående.

Citatet på latin som kröner allegorin, Mors sceptra ligonibus aequ, kan översättas till ”spiror och hackor - lika i döden”. Detta visualiseras av de båda figurerna som flankerar bilden av den yttersta domen, kungen på vänster sida och bonden på höger sida.

Eva Nygårds 2016