•  
  • Resultat 1
ur Barna Hedenhös upptäcker Amerika
 • Konstnär Bertil Almqvist (svensk, 1902 - 1972)
 • Titel ur Barna Hedenhös upptäcker Amerika
 • Datering 1950
 • Teknik/Material Tusch, akvarell och gouache på papper
 • Mått 30,1 x 23 cm
  Papper: 33 x 25,1 cm
 • FörvärvInköpt 2014
 • KategoriBarnboksillustration
 • Inventarienummer GKM 2014-007
 • Upphovsrätt Christina Billgren 2013©
 • Visningsstatus Inte utställd på museet
Beskrivning
Signering m m
Utställningshistorik
I illustrationerna till Barna Hedenhös har Bertil Almqvist tydligt delat upp bild och text på sidorna och flitigt arbetat med pratbubblor i en form som närmar sig det klassiska serieberättandet. Liksom andra serietecknare byggde Almqvist sina karaktärsskildringar på olika schabloner och stereotyper, men han drog sig inte för att berätta komplexa skeenden och använde sig ofta av parallella berättarperspektiv. Genom att infoga asterisker (*) i dialogen kunde han lägga ut texten och förklara händelser och detaljer mer utförligt i marginalen.

Handlingen i berättelserna om familjen Hedenhös var förlagd till stenåldern men hade även referenser till dagsaktuella händelser. Med dagens läsning framstår skildringarna lika mycket som ett uttryck för femtiotalets värderingar kring genus, etnicitet och tekniska landvinningar. Mamma Knota skildras, i motsats till den handlingskraftige Pappa Ben, som en tillbakadragen bifigur som värnar familjen. Sten och Flisa är lika till utseende och kläder men skiljs åt genom karaktäristiska attribut som stenyxa och docka.

Bertil Almqvist engagerade sig för människors lika värde och var tidigt mycket kritisk till de främlingsfientliga strömningar som bredde ut sig i Europa under trettiotalet. Trots detta visar hans framställningar av den nordamerikanska ursprungsbefolkningen i Barna Hedenhös upptäcker Amerika (1950) en syn där en människogrupp definieras främst utifrån hudfärg. Skildringen bygger på en historieskrivning utifrån ett privilegierat västerländskt perspektiv, och en syn på den nordamerikanska ursprungsbefolkningen som var utbredd i västvärlden under denna period. Genom förvärvet av illustrationerna vill museet uppmuntra till ett kritiskt bildseende och diskutera komplexiteten kring historieskrivning, stereotyper och normer.