•  
  • Resultat 1
Solnedgång över vatten
 • Konstnär Carl Skånberg (svensk, 1850 - 1883)
 • Titel Solnedgång över vatten
 • Datering 1876
 • Teknik/Material Olja på duk
 • Mått 72 x 121,5 cm
 • FörvärvTestamentarisk gåva av Gustaf Werner (1859–1948) till Göteborgs stad. Överförd till Göteborgs konstmuseum 2013.
 • KategoriOljemålning
 • Inventarienummer GKM 2013-095
 • Visningsstatus Inte utställd på museet
Beskrivning
Signering m m
Den lågt stående solen reflekteras i en ljuspelare i vattnet. En familj befinner sig i en båt och på en brygga till höger där vit rök bolmar. Det är högvatten. Träpålar försvinner bort i perspektivisk förkortning. I strandkanten växer högt gräs. Fågelstreck drar bort över himlen med sitt uppsprickande molntäcke. Det flacka landskapet leder tankarna till Holland där Skånberg målade, påverkad av 1600-talsmålare som Jan van Goyen såväl som av den samtida Haagskolan med dess realistiska landskapsmåleri. Han skildrade ofta kustlandskap och hamnliv med intresse för vardagens pågående skeenden. Den populäre Skånberg gick bland vännerna under smeknamnet Skånis. Han lär ha varit kitslig och sarkastisk samt en utpräglad gourmand och klädsnobb. Trots att Skånberg led av Potts syndrom, med kutryggighet, hjärtfel och astma och dog i förtid vid 33 års ålder, skapade han en produktion som imponerade på kamraterna och kom att bidra till förnyelsen av det svenska landskapsmåleriet.

Kristoffer Arvidsson