•  
  • Resultat 1
Skogen
 • Konstnär Prins Eugen (svensk, 1865 - 1947)
 • Titel Skogen
 • Datering 1892
 • Teknik/Material Olja på duk
 • Mått 150 x 100,5 cm
 • FörvärvTestamentarisk gåva av Pontus och Göthilda Fürstenberg 1902
 • KonstriktningNationalromantik
 • KategoriOljemålning
 • Inventarienummer F 27
 • Visningsstatus Verket visas i Nordiskt sekelskifte I (Sal 20)
Beskrivning
Signering m m
Utställningshistorik
Litteratur
Betraktaren finner sig stående i en mörk skog, omgiven av raka tallar vars stammar skimrar i violett i det svaga ljuset. Den mörkgröna marken reflekterar inte mycket av ljuset. Vyn är starkt beskuren; ingen himmel skymtar. Skogen ter sig närmast ogenomtränglig. Längre in silas aftonhimlens glödande sken i lodräta strimmor av orange. Trädstammarna är nakna, med endast några antydda grenar. Man får ett intryck av sträng ordning i denna urskog, som om vi befann oss i naturens katedral.

Genom bilden genljuder en ton av melankoli som placerar målningen i 1890-talets symbolism och nordiska nationalromantik. Man erfar människans ensamhet och obetydlighet. Men i naturromantiken finns samtidigt en sträng, musikalisk ordning, med rytmen av de utspridda stammarna.

Skogen målades under prinsens vistelse på godset Fjällskäfte i Södermanland, tillhörande familjen von Celsing, dit han kom sensommaren 1892. I omgivningarna fann han en tilltalande skogsglänta, som blev ett återkommande motiv under vistelsen, däribland för denna målning. Målningen visades på den svenska avdelningen på Världsutställningen i Chicago 1893 och skänktes av prinsen till Pontus Fürstenberg 1895. Skogen hör till det svenska landskapsmåleriets mest stämningsfulla scenerier och är ett av prins Eugens mest betydande verk.

Kristoffer Arvidsson