•  
  • Results 1
Photography
 • Artist Richard Bergh (Swedish, 1858 - 1919)
 • TitlePhotography
 • Dating 1884
 • Technique/MaterialOil on canvas, set within a cartouche
 • Dimensions52 cm
 • AcquisitionBequest of Pontus and Göthilda Fürstenberg, 1902
 • Art MovementImpressionism
 • CategoryOil painting
 • Inventory NumberF 217
 • Display StatusOn display in The Fürstenberg Gallery III (Room 18)
Description
Signatures etc.
Bibliography
Denna medaljong målade Richard Bergh till Fürstenbergska galleriet 1884. Den ingår i de takdekorationer med allegorier över uppfinningar som magnetismen, ångan, dynamiten, elektriciteten, telefonen och fotografin som fanns i Fürstenbergska galleriet i Brunnsparken men som efter Fürstenbergs bortgång flyttades, först till Göteborgs Museum och senare till konstmuseet på Götaplatsen. Per Hasselberg utformade skulpturerna med kvinnofigurer (och någon mansfigur) och avbilder av uppfinningarna. Till dessa takgrupper målade några av de främsta opponenterna medaljonger: August Hagborg, Hugo Salmson, Ernst Josephson, Carl Larsson, Georg Pauli och Richard Bergh.

Hasselbergs skulptur och Berghs målning refererar till fotografin. Den ena av de skulpterade kvinnofigurerna håller upp en spegel medan den andra skruvar på linsen till en kamera. I målningen ler en ljushårig kvinna som mot betraktaren. I ena handen håller hon en lins som bryter ljuset. Hennes klädnad är endast antydd, förutom halsbandet. Bakgrunden är diffust tecknad i blått. Från höger bryter ett bladverk in i bilden.

Takgrupperna bör ses som en helhet. Vad man slås av är å ena sidan fascinationen för den moderna tekniken, å andra sidan det klassiska arv som här förvaltas, framför allt i Hasselbergs skulpturer. Måleriet är dock modernt till uttrycket, präglat av 1880-talsgenerationens friluftsmåleri fyllt av ljus och färg.

Kristoffer Arvidsson