•  
  • Results 1
Amoriner med snäcka
 • Artist Gustaf Lindberg (Swedish, 1852 - 1932)
 • TitleAmoriner med snäcka
 • Dating 1889
 • Technique/MaterialBronze
 • AcquisitionBequest of Pontus and Göthilda Fürstenberg, 1902
 • Art MovementRococo Revival
 • CategorySculpture
 • Inventory NumberF 197
 • Display StatusNot shown in the museum
Description
Signatures etc.
Amoriner med snäcka är en vas i brons som utfördes i Paris 1889, samma år som Lindberg nådde framgångar på världsutställningen med en annan skulptur. Vasen har en rund, ”svarvad” fot som övergår i en uppåtsträvande modellering vilken avslutas i den vridna, spiralformade snäckformen som också bildar vasens hålrum. Snäckan hålls uppe av två amoriner (eller putti) med minimala vingar – den ena amorinens vingar påminner mer om en insekts. Skulpturen är typisk för ”Gusten” Lindbergs dekorativa, graciösa och lätt maniererade formspråk. Detta kan ses som ett led i opponenternas frigörelse från Konstakademiens strängare, klassiska formideal.

Kristoffer Arvidsson