•  
  • Results 1
Rock, Motif from Kragerö
 • Artist Frits Thaulow (Norwegian, 1847 - 1906)
 • TitleRock, Motif from Kragerö
 • Dating 1882
 • Technique/MaterialOil on panel
 • Dimensions40 x 63,5 cm
  58 x 81 x 8 cm
 • AcquisitionBequest of Pontus and Göthilda Fürstenberg, 1902
 • Art MovementRealism
 • CategoryOil painting
 • Inventory NumberF 146
 • Display StatusNot shown in the museum
Description
Signatures etc.
Exhibition History
Bibliography
Kala klippor, med omsorgsfullt återgivna sprickor och skrevor där gräs biter sig fast, dominerar denna naturalistiska återgivning av ett norskt kustlandskap. En stig leder i en s-kruva över bergshällen i högerkanten och viker in bakom bergsknallen. Bakom klipporna skymtar ett vitt trähus till vänster och en flaggstång med en slak blåvit flagga bakom några avlövade träd och buskar. Längst tillvänster skymtar ett rött trähus med tegeltak. Till höger om bildens centrum finns ett högt beläget, brunt, timrat hus. En enkel trätrappa framför ett rött trähus leder upp från klipporna ut åt höger, bakom ett knotigt träd med några enstaka, gulnade löv. Det röda trähusets gavel, som upptar bildens övre högra fjärdedel, är lag i skugga medan dess långsida, med sina fyra gråmålade fönster, belyses av kvällssolen. Mellan husen klättrar två män och två pojkar med ryggen eller sidan vänd mot betraktaren – alla i mörka kläder utom pojken närmast, som har en ljusblå jacka och pojken till höger som har ljusa byxor.

I kontrast till det traditionella landskapsmåleriets vida utblick stängs blicken här in i ett starkt beskuret bildrum. Blickpunkten är extremt låg. All rörelse, liksom all bebyggelse, har förskjutits upp mot bildens överdel medan huvuddelen av bildytan upptas av den grå bergsknallen. Klippand döljer husen bakom och endast en flik av himlen skymtar. Målningen är ett uttryck för en ny sensibilitet – ett naturalistiskt synsätt i förening med en större frihet i förhållande till motivet. Att låta mer än halva bildytan upptas av en bergknalles skrovliga och spruckna yta är ett radikalt grepp som vore otänkbart i en färdig målning före 1880-talet.

Efter sin vistelse i Paris under andra halvan av 1870-talet, där han tog intryck av impressionisterna, återvände Frits Thaulow till hemlandet som övertygad naturalist. Han utvecklade en stor känslighet i sin förmåga att återge färgskiftningar i naturen, inte minst vatten. Måleriet är dock inte som hos impressionisterna inriktat på att fånga intryck utan snarare mot en noggrann återgivning av detaljer och toner. Däremot är kompositionen ofta modern.

Landskap dominerar Thaulows produktion. Ofta skymtar civilisationens byggnader, som här i kustsamhället med dess utspridda stugor över klipporna. Bergknalle, motiv från Kragerö är tillkommen i Kragerö, som ligger innerst i Krageröfjorden. I kommunen finns också en skärgård med några hundra öar. Målningen köptes av Pontus Fürstenberg 1889.

Kristoffer Arvidsson