•  
  • Resultat 1
Svartek
 • Konstnär Klara Kristalova (tjeckisk-svensk, *1967)
 • Titel Svartek
 • Datering 2010
 • Teknik/Material Glaserat stengods
 • FörvärvInköpt 2010
 • KategoriSkulptur
 • Inventarienummer GKM 2010-09
 • Upphovsrätt Klara Kristalova/BUS 2012©
 • Visningsstatus Inte utställd på museet
Beskrivning
Att betrakta Kristalovas glaserade stengodsskulpturer är som att ta steget in i en mörk berättelse. I hennes egensinniga bildvärld blir betraktaren indragen i en cirkel av förhandling och omförhandling. Gestalterna befinner sig ofta i skarven mellan betydelser. Här möts oskuld och fara, det sköna och det motbjudande, det begärligt tillgängliga och det frånstötande mörka.

Kristalovas skulpturer kan närmast liknas vid ett gestaltande av skeenden eller mentala tillstånd. Verken präglas inte sällan av något undflyende, en känsla av att gestalterna kommer att förvandlas eller försvinna ur vårt synfält om vi vänder oss bort. Men det är också ett universum som lämnar utrymme för alldeles särskilda gestalter. En av dem är den unga flickan, mittemellan barndom och vuxenliv – självsäker, obändig men samtidigt sårbar och kantig. En annan är figuren som är till hälften människa och till hälften djur.

Efter att i början av sin karriär främst ha ägnat sig åt måleri, har Klara Kristalova konsekvent arbetat tredimensionellt i glaserad keramik och stengods. Hennes arbetsprocess utmärks inte av ett försök att uppnå en tekniskt fulländad estetik utan handlar snarare om att gestalta impulser och fånga ett uttryck. Kristalova kombinerar ett utforskande av materialets inneboende kvaliteter med ett ständigt tänjande av dess gränser. De ibland halsbrytande utsnitten är en följd av en intuitiv arbetsprocess där hon sakta bygger fram sina skulpturer bit för bit. Det föregående skissarbetet, som utförs i akvarell, måleri och tusch, är ofta synligt i den tredimensionella formen. Arbetet med det keramiska materialet medför att konstnären inte alltid kan kontrollera processen fullt ut. Det är inte förrän den långsamma bränningsprocessen är till ända som resultatet av form och glasering står klart.

I Svartek (2009) ser vi en gestalt som är på väg att bli ett med naturen och som långsamt inför livas i trädets mörka grenverk. Ansiktet har redan förvandlats och stelnat till i ett ihåligt gapande. Några nattfjärilar har satt sig i trädets glesa krona. De vita, nakna fötterna kontrasterar skarpt mot det mörka underlaget. Titeln anspelar på det trä som får sin karaktäristiska svärta av att ligga sjödränkt eller begravt i jord. Det finns en direkt tillgänglighet i den glaserade ytan som lockar betraktaren till beröring och som samtidigt går på tvärs mot motivets mörkare nyanser.

Anna Hyltze ur Samlingen Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2014