•  
  • Resultat 1
Drömmens navel
 • Konstnär Katrine Helmersson (svensk, *1958)
 • Titel Drömmens navel
 • Datering 1994
 • Teknik/Material Päls
 • FörvärvInköpt 1996
 • KategoriSkulptur
 • Inventarienummer Sk 0705
 • Upphovsrätt Katrine Helmersson/BUS 2012©
 • Visningsstatus Inte utställd på museet
Beskrivning
Utställningshistorik
Katrine Helmersson utforskar ofta spänningsfältet mellan kontraster som manligt-kvinnligt, bräckligt-starkt, vackert-hotfullt i sina drömlika konstobjekt och installationer. Hennes konstnärskap karaktäriseras av ett undersökande av relationerna mellan material, objekt, rum och betraktare – ofta med sensuella eller erotiska undertoner. Konstverkens materiella kvaliteter är viktiga, sinnliga och taktila. Titeln Drömmens navel anspelar på psykoanalytikern Sigmund Freuds tankar om den plats där drömmen når ner i det okända, utom räckhåll för tolkning.

Anna Hyltze