•  
  • Resultat 1
Familjegrupp
 • Konstnär Henry Moore (engelsk, 1898 - 1986)
 • Titel Familjegrupp
 • Datering 1947
 • Teknik/Material Brons
 • FörvärvInköpt 1952
 • KategoriSkulptur
 • Inventarienummer Sk 0440
 • Upphovsrätt The Henry Moore Foundation. All Rights Reserved, BUS 2015 / www.henry-moore.org©
 • Visningsstatus Verket visas i Skulpturhallen
Beskrivning
Signering m m
I bronsskulpturen Familjegrupp (1947) sitter en man och en kvinna vända mot varandra och bildar en skyddande sköld runt pojken och flickan i deras knä. Former välver sig rytmiskt genom skulpturen. Figurerna är abstraherade och integrerade i en större form, som kan påminna om en arkitektonisk konstruktion eller klippformationer som vattnet slipat och grävt ut hålrum i. Gestalterna saknar individuella drag. Ögonen har markerats som fördjupningar. Mans- och kvinnofigurerna är likartade, men kvinnans bröst har betonats, mer som tecken för kvinna än som en realistisk återgivning av kvinnokroppen. Skulpturen visar familjen som en enhet där alla är beroende av varandra. Med familjgrupperna ansluter sig Moore till en lång konsthistorisk tradition. Motivet har en framträdande roll i den kristna ikonografin med den heliga familjen med Maria, Josef och Jesusbarnet.

Kristoffer Arvidsson ur Samlingen Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2014