•  
  • Resultat 1
Stående kvinna
 • Konstnär Astrid Noack (dansk, 1888 - 1954)
 • Titel Stående kvinna
 • Datering 1939 - 1941
 • Teknik/Material Teakträ
 • FörvärvInköpt 1947
 • KategoriSkulptur
 • Inventarienummer Sk 0414
 • Upphovsrätt Astrid Noacks Legatfond 2012©
 • Visningsstatus Verket visas i Skulpturhallen
Beskrivning
Signering m m
Litteratur
I Stående kvinna återvände Noack till det material som en gång fångade hennes koncentration som träsnidare. Redan 1941 ställde Noack ut Stående kvinna första gången, men hon arbetade troligen på skulpturen från och till under de sex åren fram till att hon slutligen, i september 1947, sålde skulpturen till Göteborgs konstmuseum. Skulpturen är skuren ur hårt teakträ. I sockeln syns tydligt stockens tvärsnitt med årsringarnas markeringar.

Vid ett närmare betraktande av skulpturen blir den långa och krävande arbetsprocessen synlig. Träets varma kolorit och textur ger skulpturen en mjukhet och en tredimensionalitet som Noack ytterligare utnyttjat genom att låta träets ådringar förstärka bröstets rundning. Stående kvinna utstrålar en tidlös ro med sin strama och stränga form. Den raka hållningen och den frontala ställningen med det ena benet framför det andra anknyter till såväl den egyptiska konsten som den arkaiska grekiska skulpturen, men händerna är inte löst hängande utefter sidorna utan hålls samlade under det högra bröstet. Det är som om kvinnan tvekar och stannar upp i steget, fortfarande laddad med den inneboende rörelsen framåt.

Arbetet med Stående kvinna var redan påbörjat då Astrid Noack 1937 fick i uppdrag att utföra skulpturen Anna Ancher till firandet av den danska konstnären Anna Anchers åttioårsdag. Uppdraget markerar, vid femtio års ålder, något av ett konstnärligt genombrott. Dessförinnan var Noack accepterad av sina konstnärskollegor, men hon räknades fortfarande inte till de mest betydande och var utanför kretsen relativt okänd för en större publik. Med uppdraget fick omvärlden upp ögonen för hennes konst och 1944 visade hon en separatutställning på Konstföreningen i Köpenhamn. Efter andra världskriget slog hon igenom med separatutställningar runt om i Skandinavien, bland annat i Göteborg, Stockholm och Oslo.

I Göteborgs konstmuseums samling finns även en mindre skulpturgrupp i marmor, Kvinna med barn (1942), en finstämd skildring av en sittande kvinna som håller sitt barn i famnen. Verket präglas av ett återhållet, kondenserat uttryck utan detaljer, där mötet mellan moderns och barnets blickar står i fokus.

Astrid Noack avled 1954 och hennes livsverk omfattar 128 verk. 2006 utnämndes Stående kvinna till ett av de viktigaste konstverken genom tiderna enligt Danskt kulturkanon.

Anna Hyltze ur Samlingen Göteborgs konstmuseum, Göteborg 2014